28.10.2016

Нетера ще изгради обсерватория за българския олимпийски отбор по астрономия

Обсерваторията ще се намира в новия телепорт на компанията за спътникови комуникации, който ще бъде построен през 2017 г.