11.12.2017

Промишленото производство се върна към растеж през август

Увеличение има в секторите производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ, преработваща и добивна промишленост

Още

Горещи