25.10.2016

Промишленото производство се върна към растеж през август

Увеличение има в секторите производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ, преработваща и добивна промишленост