22.10.2016

Социалните мрежи – заплахата за дигиталните медии

Традиционните медии развиват вече проектите си и в дигитална среда