26.05.2018

Индия ще изпревари САЩ в добива на въглища до 2020 г.

Очаква се делът на страната в световното производство да се увеличи от 9,8% през 2016 г. до 12,7% през 2020 г.

Още

Горещи