24.05.2018

Главчев прекрати парламентарното заседание заради безредици в залата

Председателстващият пленарното заседание на Народното събрание Димитър Главчев го прекрати предсрочно, поради безредици в пленарна зала.

Още

Горещи