26.10.2016

Зелените и МОСВ тихомълком разширяват „Натура 2000”

Обществени организации ще могат да правят предложения за увеличаването на площта на защитените зони в България – това гласят промени в Закона за биологичното разнообразие, неочаквано публикувани за обществено обсъждане, пише „Труд“. Според източници на  медията по този начин министерството на околната среда отваря вратата пред коалицията “За да остане природа в България” за неограничено разширяване на “Натура 2000”. Това става възможно чрез корекции в член 16 на закона. Към него се добавя алинея 7. В нея е указано, че предложения за увеличаване и намаляване на площта на защитените зони “могат да правят държавни и общински органи, научни и обществени организации”. В момента България е държавата в Европа с най-много територии, включени в мрежата “Натура 2000” – над 30%. На тези места животът на практика спира заради невъзможността за инвестиции и всякаква човешка дейност. Единствените, които печелят от това, са организациите от “За да остане природа в България”. Досега техният основен доход беше от създаването на планове за управление на природни и национални паркове. След като вече всички паркове имат такива, те се насочиха към защитените зони, чието развитие носи пари по европейските програми за екология. Източниците на “Труд” обясниха, че колкото повече зони се създадат, толкова повече пари ще има за “еколозите”....

Още

"Труд": Зелените и МОСВ тихомълком разширяват „Натура 2000”

Обществени организации ще могат да правят предложения за увеличаването на площта на защитените зони в България – това гласят промени в Закона за биологичното разнообразие, неочаквано публикувани за обществено обсъждане.

"Високоенергийна вода” получи министърът на околната среда

  Проблемът с ВЕЦ-овете е може би един от най-големите екологични проблеми. Има построени почти 250 ВЕЦ-а в България, които преграждат много голямо количество реки, повечето от които са в НАТУРА и възпрепятстват миграцията на рибите, размножаването им, пресъхват речни корита, крайречна растителност. Ефектите са огромни. Това заяви Любомир Костадинов от WWF, предаде БГНЕС. Група от около 30 еколози се бе събрала пред Министерството на околната среда и водите на протест заради многобройните нарушения. Протестиращите се срещнаха със зам.-министър Атанаска Николова, на която подариха “шише с високоенергийна вода” от с. Говедарци или както се пошегуваха еколозите “вода със съдържание”, от която който не е свикнал, може да пийне глътка преди да остане задълго в тоалетната. Костадинов заяви, че проблемът с ВЕЦ-овете е констатиран още през 2010 г. от екологичната оценка от плановете за управление на речните басейни, които категорично казват, че трябва да се преустанови тази практика, защото общият ефект на тези ВЕЦ-ове върху реките у нас е необратим. Министерството много добре знае за това. Всички документи го констатират и е крайно време да се предприемат конкретни и ясни мерки, но това не става, тъй като има очевидно много големи икономически интереси за строителството на подобни ВЕЦ-ове, защото електроенергията, която произвеждат се изкупува на преференциални цени, обясни Костадинов. Този проблем показва невъзможността на институциите да работят. Един от инвеститорите в тези централи е Валентин Златев - един от най-силните и икономически мощни хора в тази държава, каза още той и допълни - очевидно Министерство на околната среда и водите и басейнова дирекция не могат да се справят. В отговор на това зам.-министър Николова коментира, че не може да се направи почти нищо, защото тези централи се правят с инвестиционни планове, които се внасят по съответния ред в министерството и след това започва законовата процедура по издаването на разрешителни. Тя посочи, че е разпоредена съвместна проверка на всички басейнови дирекции заради издаваните разрешителни и по специално за централата до с. Говедарци и ще се проверява дали разрешителното е получено по законовия ред. Николова каза също, че е назначена проверка на всички малки централи. От 217 малки централи са проверени 138 и при 19 от тях са открити нарушения и са изготвени предписания. Костадинов заяви, че има две европейски директиви - тази за хабитатите и рамковите директиви за водите. Според рамковата директива за водите всички води трябва до 2015 г. да имат добро екологично състояние - те нямат. На хартия можем да си пишем, че имат добро екологично състояние, само че когато няма вода в реката между водохващането и сградата на централата, няма никакво екологично състояние. Там няма живот и съответно тази директива сме я нарушили. Другите директиви за хабитатите, регулират НАТУРА 2000. Те ясно казват, че трябва да се изследва комулативният ефект, че когато едно инвестиционно предложение, дори и да е пуснато назад във времето, има отрицателно влияние, то трябва да се прекратят разрешителните му. Всички ВЕЦ-ове имат 10-годишен срок на разрешителните си, част от тях вече изтичат и се подновяват, при положение, че е доказан негативния ефект от тях. Това се прави от органите на МОСВ - Басейновите дирекции, които в нарушение на българските и европейските закони масово подновяват разрешителни за ВЕЦ. В момента се подновяват тези разрешителни, които са почти 600, които се подновяват и чакаме да бъдат реализирани, обясни Костадинов. Според него поне 200 ВЕЦ-а могат да бъдат реализирани всеки момент. Според еколога единствената мярка в момента е да се наложи мораториум върху строителството и подновяването на разрешителни. Докато нямаме стратегическа оценка и необходимите нормативни документи и не видим административен капацитет, защото в Басейнова дирекция имат по един човек, който трябва да отговаря за региони от 2-3 области на страната. Това е очевидно недостатъчно, за да има контрол, а те са и икономически силни хора. Освен това проблемът се оказва не само екологичен, но и социален, защото има места, където на хората се спира водата за напояване и за животните. Местните не могат да стигнат до реката заради тръбите на тези ВЕЦ-ове, обясни Костадинов. Много трудно може да се докаже колко са реките, пресъхнали заради централите. От пресъхване и заблатяване са засегнати над 3% от главните реки по НАТУРА, което е много, тъй като за главна река се смята всичко, което прилича на река, а малките реки са всъщност поточета. Това означава, че в почти всички български реки имат поне по един ВЕЦ в тях. Друг проблем заради, който протестираха еколозите е, че всички отходни води от хотелите на Мальовица се изливат в река Мальовишка, което е констатирано от МОСВ. Сега, когато искат да се прокара водата в тръба, като водата се изсипва директно под водохващането, проблемът, според Костадинов, само ще се задълбочи, защото тръбата на ВЕЦ-а не пречиства водата, а само я транспортира отгоре долу и софиянци ще пият още по-мръсна вода. 

Протест утре пред МОСВ заради строителството на минивец в Рила

  Европейската комисия вече изпрати България на съд заради протакането на правителството със зоната „Рила-Буфер“ от Натура 2000 София, 31 август 2016 г. – Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България“ подкрепя протеста на членовете на риболовен клуб „Балканка“ срещу изграждането на минивец "Енерджи - Говедарци" в подножието на Рила планина. Те се събират в четвъртък, 1 септември 2016 г. от 11.30 ч. пред сградата наМинистерство на околната среда и водите (МОСВ) на бул. „Мария Луиза“22.   Минивецът се изгражда в зоната от европейската екологична мрежа Натура 2000 „Рила-Буфер“, която беше предложена от учени и природозащитници преди повече от 10 години и за която настоява и Европейската комисия. Тя вече изпрати България на Съда на ЕС заради упоритото забавяне на българското правителство с „Рила-Буфер“.   „Вече е ясно, че правителствотото бави обявяване на „Рила-Буфер“, за да се осъществят инвестиционни намерения в района като този минивец и периодично появяващите се планове за нови ски курорти в тази част на Рила планина между Говедарци и Мальовица. Зад тези предложения стоят инвеститори, близки до управляващите. Обслужването им обаче води до европейски наказателни процедури и глоби за България, които ще се плащат от всички нас, българските граждани. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева следва да поеме персонална отговорност за този и други случаи“, предупреждават от коалицията „За да остане природа в България“.   Минивецът се изгражда на реките Черни Искър, Мальовишка и Горна Прека, които са обитавани от един от най-редките видове риби.   И освен това попада в санитарно-охранителна зона. Басейнова дирекция – Плевен е издала разрешително за минивец с невярно съдържание, който застрашава питейни водоизточници на селата в Самоковско и на квартали на София като Банкя.   Минивецът се изгражда само на 160 метра от водохващане, а според закона има забрана да се строят подобни съоръжения на по-малко от 500 метра от хидротехнически съоръжения.   Повече данни за случая: http://dams.reki.bg/uploads/Docs/Files/20160828_JALBA_GOVEDARZI_MOSW_DRAFT6.pdf   Долната снимка е от аналогичен минивец на близката Лева река в Рила, който тотално променя водния отток на реката.

Поредните обществени поръчки с поредните въпроси на поредното министерство

      Милиони левове за външни услуги и консултанти е разходвало и договорило в последната половин година Министерството на околната среда и водите. Това става ясно от преглед на обществените поръчки на ведомството, ръководено от Ивелина Василева, пише БГНЕС. Аутсорстването на различни дейности на външни изпълнители става на фона на щат от 435 души, които се водят на работа в МОСВ. Голяма част от средствата, които ведомството на екоминистъра Василева разходва за консултанти, са европейски, но има и такива, които са само за сметка на националния бюджет. При част от процедурите дори не е проведена обществена поръчка, а се е стигнало до директно възлагане. 391 150 лв., без ДДС, дава Министерството на околната среда и водите на юридическа кантора, която да извършва правни консултации за срок от една година. Договорът е сключен в средата на април 2016 г., като МОСВ се е възползвало от законовата възможност да избере адвокатската кантора, с която ще работи, чрез процедура на договаряне без обявление, т.е. с предизвестен победител. Почти 20 000 лв., с ДДС е дало ведомството на Ивелина Василева за анализ на административния капацитет на чиновниците, които управляват европейската програма “Околна среда” през настоящия и през приключилия в края на 2015 г. програмен период. На 20 май 2016 г. е сключен договор с фирма за подбор на персонал, която е наела шест лица, които ще извършват “технически дейности” по европейската програма до края на настоящата година. За целта МОСВ плаща 66 000 лв., без ДДС. Така на практика екоминистерството наема секретарки, без да разширява щата на самата администрация. Грубата сметка показва, че една “външна” секретарка на МОСВ, която ще работи по ОПОС 2014-2020 г., излиза по 1500 лв. на месец. С много по-големи бюджети се оказват обществените поръчки, които МОСВ обявява за изработването на информационни системи или за други услуги, свързани с опазване на околната среда. На 26 юни 2016 г. МОСВ сключва договор за замерване на емисиите на вредни вещества при изгарянето на местни въглища и брикети при битови отоплителни уреди. Срокът на изпълнение на договора е три месеца от датата на подписването му. Така се оказва, че МОСВ се интересува как се отразява на въздуха използването на въглища и брикети през месеците юли, август и септември, които по разбираеми причини се използват основно през периода декември - март. За “лятното” замерване ведомство плаща 43 000 лв., с ДДС или по 14 000 лева на месец. На 20 юли 2016 г. МОСВ сключва договор с фирма, която трябва да осигури текуща поддръжка на информационната система за защитените зони от “Натура 2000”. Срокът на договора е двугодишен, а дължимата от екоминистерството сума възлиза на 132 000 лв., с ДДС. Изборът на изпълнител става чрез директно възлагане, тъй като при сключването на Споразумение за “Натура 2000” през 2012 г. е било договорено фирмата, която е разработила софтуера, да запази авторските си права и така да си гарантира абонаментна поддръжка докато МОСВ ползва въпросното приложение. В момента ведомството на министър Ивелина Василева е пред финализиране на процедурата по избор на изпълнител на Електронна база данни – публичен регистър на предприятията с нисък и висок рисков потенциал. Всички дейности трябва да се извършат за осем месеца, пише в документацията на поръчката, която е на стойност четвърт милион лева, без ДДС. Комисията от МОСВ вече е класирала две от три фирми, които са били допуснати до финалната фаза. Оказва се, че фирмата, която се готви да прибере 248 000 лв., без ДДС и ще прави публичен регистър няма дори работещ интернет-сайт, на който да е презентирала дейността си. Междувременно в средата на юли МОСВ стартира публично състезание за избор на фирма, която трябва да “Разработи ръководство за прилагане на йерархията за отпадъците, в т.ч. при опасните отпадъци”. Според експертите от МОСВ това ръководство следва да се изготви за срок между шест и девет месеца и стойността му трябва да е 90 000 лв., без ДДС. Малко повече – 130 000 лв., без ДДС, МОСВ се е приготвило да даде и за “Изготвяне на Наредба за устойчивост на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването и Методика за определяне на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата с отчитане на непреки промени в земеползването”. Дейностите по поръчката трябва да са приключили до 25 ноември, пише в документацията. Срокът за подаване на документи е изтекъл преди две седмици. В края на юли е изтекъл срокът и за “Разработване и внедряване на информационна система за управление и поддръжка на публичен регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети”. Стойността на тази поръчка е 300 000 лв., без ДДС. Всички дейности трябва да са приключили осем месеца след възлагането на поръчката, става ясно от документацията. Несъмнено най-голям интерес представлява обществената поръчка, която МОСВ е обявило през април тази година. Тя се отнася до Подготовка на проект и изграждане на Система за управление на водите в басейна на река Искър като част от Национална система за управление на водите в реално време. От документацията става ясно, че към момента има съществуваща система за наблюдение на водите на река Искър, която трябва да се оптимизира. Проектът е мащабен и включва изграждането на редица модули за следене на водите в реално време, както и център за управление и др. Максималният срок за изпълнение е година и половина. Сериозна е и сумата, която ще плати МОСВ – 4,5 млн. лв., без ДДС. В сряда двата допуснати консорциума, които са кандидатствали трябва да са представили финансовите параметри на офертите в МОСВ. Финансирането на проекта е с европейски средства. Отговорност за изброените процедури са се нагърбили да носят заместник-министрите на околната среда и водите, както и главният секретар на МОСВ, чийто подписи са положени под документациите за милиони левове. /БГНЕС