29.10.2016

Bloomberg: Deutsche Bank преговаря за финансова помощ

Готовността за подкрепа вече дава резултати и някои хедж фондове показват доверието си към банката