29.10.2016

Корупцията в институциите е сред най-сериозните пречки пред бизнеса

С най-голям дял по корупционни практики е секторът на обществените поръчки