26.10.2016

На 22 октомври изтича срока да подадете завление за гласуване по настоящ адрес

Информация за избирателите: Срокове и възможности за справкаДо 22 октомври 2016 г.