22.10.2016

Земеделци: Вносът на ябълки убива родното производство

Голямото количество вносни ябълки убива родното производство, алармират земеделци от пловдивското село Куртово Конаре. Районът на Кричимското поле има богатата земеделска традиция, но овощните градини са на изчезване. Хората постепенно се отказват от традиционния си поминък, тъй като не могат да се конкурират с ниските цени на вносните плодове.Вижте репортажа на Нели Ангелова и Стоян Станчев.

Още

Васил Грудев: Вносът на някои плодове и зеленчуци в България е до 40%

Производители отчитат рекордно ниски цени на ябълките

Износът на България намалява с 3,1% към края на юли, а вносът - с 6,5%

Основната причина е спад в търговията с трети страни

НСИ: Вносът на България от ЕС от началото на годината нараства

  През периода януари - юни 2016 г. износът на България за ЕС нараства с 3.7% в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размер на 14 679.2 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 65.4% от износа за държавите - членки на ЕС, съобщиха от НСИ, предаде БГНЕС. През юни 2016 г. износът за ЕС се увеличава с 5.0% спрямо съответния месец на предходната година и е на стойност 2 689.4 млн. лева. При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - юни 2016 г. в сравнение със същия период на 2015 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Химични вещества и продукти” (27.5%) и „Храни и живи животни” (23.9%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (28.6%). Вносът на България от ЕС през периода януари - юни 2016 г. намалява с 0.3% спрямо същия период на предходната година и достига 16 051.5 млн. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Унгария. През юни 2016 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 1.8% в сравнение с юни 2015 г. и е в размер на 2 880.5 млн. лева. При вноса от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - юни 2016 г. спрямо съответния период на 2015 г. най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (18.2%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (31.8%). Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - юни 2016 г. е отрицателно и е на стойност 1 372.3 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 622.6 млн. лева. 

Експерт: Вносът на кадри може да реши много проблеми на пазара на труда

С внос на кадри от Азия може да се реши въпросът и в IT сектора, каза Надя Василева от „Менпауър България“

Вносът от началото на годината се свива повече от износа

През първите шест месеца на годината износът на България за трети страни се свива с 15.1% спрямо същия период на предходната година, показват данните на Националния статистически институт. Ако към данните се добавят и тези за търговията със страните от Европейския съюз обаче, годишният спад на българския експорт е с 3.2 на сто. От януари до юни за трети страни са изнесени стоки за малко над 7 млрд. лв., а целият експорт е за 21.7 млрд. лв. Според данните на...

Вносът на стари коли надвишава десетоктатно закупените нови

В България са регистрирани 3,2 млн. автомобила, проблем обаче са годините им