22.10.2016

Училищно посредничество - начин за справяне с насилието

В Сливенска област стартира нов модел за справяе с насилието - училищната медиация. Повече от половината училища в Сливен имат медиатори, а в четири от тях има и ученици медиатори.