22.10.2016

30 дни важат специални правила за изборна агитация

През следващите 30 дни са в сила специални правила за изборна агитация.