25.10.2016

Идея: Въвеждат нов СИП в училищата – бридж

Спортът развива мисленето и екипните умения у децата