28.10.2016

Обявление на басейнова дирекция "Дунавски район"

На 03.10.2016 г. БДДР публикува карти на заплахата и риска от наводнения за райони със значителен потенциален риск от наводнения в Дунавски район за басейново управление. Съгласно чл.146р от Закона за водите, проектът на карти на заплахата и риска от наводнения се публикува и предоставя на обществеността за консултации и писмени становища за срок

Още

В ход е процедурата по затварянето ВЕЦ-а който унищожи рибата в река Ботуня

Вече е даден ход на процедура по отнемане разрешителното за дейност на водно-електрическа централа "Луна", която предизвика екокатастрофа в река Ботуня, съобщиха от Басейновата дирекция в Плевен. На 16 септември след подадени сигнали експерти на Регионалната инспекция във Враца установяват, че реката е силно замърсена от тиня и наноси, както и че се усеща остра миризма.  Констатирано е, че се извършва неправомерно изпускане на наносни отложения, натрупани във водното огледало на  централата. Огромното количество тиня се оттича в реката, причинявайки задушаване на рибата. Тези констатации са потвърдени и при проверка от Басейнова дирекция, Дунавски район, припомни Весела Комаревска - експерт от Басейновата дирекция в Плевен.  С връчването на акта вече е започнал да тече тридневният срок за възражения по него, каза още Комаревска. Басейнова дирекция е стартирала процедура по отнемане на разрешително за водовземане на малката водно-електрическа централа. Отделно от това половин милион лева е глобата, която Регионалната инспекция на околната среда и водите във Враца наложи на електропроизводителя.

БДДР-Плевен връчи акт на собственика на МВЕЦ„Луна" за причинена екокатастрофа

Басейнова дирекция „Дунавски район" връчи акт на собственика на МВЕЦ „Луна", предизвикал екокатастрофа в река Ботуня. За нарушението се прилага цялата строгост на Закона за водите. С връчването на акта започва да тече тридневния срок за възражения по него. БДДР предприема и законовите действия за отнемане на издаденото разрешително за водовземане на МВЕЦ-а. 500 000 лева е глобата, която налага РИОСВ - Враца. На 16 септември експертите на РИОСВ - Враца установяват, че реката е силно замърсена от тиня и наносни отложения и се усеща остра миризма....

Започва проверка на язовирите

От днес започва обследване на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях във видинска област. Проверката е разпоредена със заповед на областния управител Момчил Станков.  В рамките на планираната инспекция, която трябва да приключи на 12 октомври, ще бъдат обследвани 37 язовира, намиращи се територията на 11-те общини в областта. Сформирана е комисия с председател заместник областният управител Елка Георгиева. В състава й са включени експерти от Басейнова дирекция "Дунавски район" - Плевен, Регионален ...

Нов сигнал за нарушение на МВЕЦ “Луна”

Кметът на с. Ботуня Ивайло Диманов е подал нов сигнал за нарушение от  МВЕЦ “Луна”. Сигналът е бил проверен от експерти от  РИОСВ – Враца и Басейнова дирекция “Дунавски район” – Плевен. Става дума за затворен и в последствие отворен дънен савак на водохващането, от което е било причинено замътняване на река Ботуня след централата. При проверката било констатирано, че дънният савак е отворен и е осигурена нормална проводимост на цялото водно количество на рeка Ботуня през него. От басейновата дирекция в Плевен е поставена пломба на савака в отво...

500 хил. лв. глоба за собственика на ВЕЦ „Луна“ заради екокатастрофата в река Ботуня

Половин милион лева глоба и отнемане на разрешителното  за водовземане са санкциите за МВЕЦ“Луна“, който предизвика екокатастрофа в река Ботуня. Това съобщи министърът на околната среда и водите Ивелина Василева пред жителите на селото, които посрещнаха новината с ръкопляскания. Изпълнителният директор на фирмата собственик на МВЕЦ „Луна“ каза, че са виновни и ще си понесат наказанието. „Това е екологична катастрофа, прилагаме цялата строгост на закона“, заяви министър Василева и обясни, че Басейнова дирекция „Дунавски район“ предприема действи...

​Природозащитни организации искат мораториум върху строителството на ВЕЦ-ове

Поводът за искането е разрешение, издадено от Басейнова дирекция "Дунавски район", която позволи строеж на малък ВЕЦ край село Говедарци. Мястото на бъдещата централа е в непосредствена близост до границата на Национален парк Рила. Според еколози съоръжението ще застраши питейната вода за Самоковския район и за част от София. Рибарското сдружение "Балканка", подкрепено от Коалиция "За да остане природа в България", организира протест пред Министерството на околната среда и водите против изграждането на централата.