28.10.2016

Пловдивски художници рисуват по фасадите на блоковете

Как група млади хора успяват да преобразят градското пространство?