27.05.2018

До 2,6% нараства БВП през 2016 г.

 Правителството повиши прогнозата си за растежа на икономиката през 2016 г. от 2.1% на 2.6%. За догодина обаче първоначално заложените 2.5% се запазват. Това става ясно от есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите (МФ). Според прогнозата основен принос за растежа тази година ще има вътрешното търсене, като крайното потребление ще нарасне с 1.5%. За първото полугодие инвестициите са се увеличили със 7.1%, но се очаква до края на годината ръстът да се забави до 3.7% заради спада на капиталовите разходи на правителството. Износът ще има принос към растежа от около едва 0.6%. Очакването на финансовото министерство е тази година общият износ да се увеличи с едва 4.4% и да забави ръста си през 2017 г. до 3.9%. През 2018 – 2019 г. се очаква постепенно ускоряване на растежа на БВП до 2.7%, като водещо отново ще бъде вътрешното търсене. МФ очаква и нарастване на международните цени на суровините през 2017 г., като най-съществено ще е повишението на стойността на петрола. Ведомството на Владислав Горанов смята още, че потокът на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) ще продължи постепенно да нараства, като размерът им ще възлезе на 3.7 – 3.8% от БВП средногодишно за целия прогнозен период, т. е. до 2019 г. Прогнозираната безработица за 2016 г. е 8.1%. За следващата година МФ смята, че показателят ще забави темпа си на намаление и ще достигне средно 7.3%. През 2019 г. безработицата ще падне до 6.5%, показва прогнозата. Доходите на работещите ще продължат да нарастват, като средно за периода 2016 – 2019 г. разходите за труд ще се повишат с 2.5% в реално изражение, твърдят от финансовото министерство. Очаква се и дефлация от 1% и през 2016 г. след 1.1% през 2015 г. Едва догодина икономиката ще се върне към инфлация, която се очаква да бъде 1.5%.

Още

Горещи