22.05.2018

Прокуратурата иска от МВР по-голям контрол по пътищата

 По указание на Върховна административна прокуратура окръжните и районните прокуратури в страната провериха как полицията е прилагала през 2015 г. Закона за движение по пътищата, съобщиха от държавното обвинение. След анализиране и обобщаване на резултатите е констатирано, че през м.г. е намалял броят на съставените актове за административни нарушения и електронни фишове /ЕФ/ в сравнение с 2014 г. и 2013 г., като има структури на МВР, в които намалението е в пъти, както и такива, при които се наблюдава увеличаване. Констатирано е, че масово не са спазва изискването прекратяването на административнонаказателните преписки да става с мотивирана резолюция. Значителен е процентът на отменените наказателни постановления, като в някои структури той превишава половината от обжалваните. При тези констатации са направени изводите, че трябва да се активизира контролната дейност на МВР по Закона за движение по пътищата и да се вземат мерки за повишаване качеството на работата, съобщават още от прокуратурата.

Още

Горещи