25.10.2016

Сифилисът не е заболяване от миналото

Заради антибиотичната резистентност то отново ни заплашва