20.10.2016

Продължителността на човешкия живот е стигнала предела си

Така смятат американски учени от "Алберт Айнщайн"