21.10.2016

МФ повиши прогнозата си за икономическия растеж за 2016 г. до 2,6%

Есенната макроикономическа прогноза на министерството отразява по-доброто от очакваното представяне на българската икономика през първото полугодие