20.10.2016

Общините искат мерки за превенция на финансови корекции по европроекти

Обмисля се създаване на методичен съвет на контролните институции, който ще уеднакви критериите за налагане на финансови корекции