26.05.2018

Над 19 хиляди нарушения са установени в здравната система през 2015 г.

В първичната помощ за 2015 г. са установени над 19 хиляди броя нарушения от изпълнителите на медицинска и дентална помощ. Сред най-честите нарушения на лекарите и зъболекарите в извънболнична помощ са тези, свързани с договорените по вид и обем медицински дейности и изследвания - посочване на неверни данни и отчитане на услуги, които не са извършени. Това е посочено в годишния отчет на Националната здравноосиурителна каса за 2015 г., който беше представен днес пред здравната комисия...

Още

Горещи