26.10.2016

Министерството на образованието ще проверява как университетите дават научни степени

Първите две проверки ще се проведат в Медицинския университет – София и Техническия университет – Варна