21.05.2018

НС реши потребителските спорове да се уреждат извън арбитражните съдилища

Парламентът прие на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс, чрез които потребителските спорове се изключват от обхвата на арбитража. Според вносителите съществуващата законова възможност за разрешаване на спорове от арбитражни съдилища се оказва удобно

Още

Горещи