23.10.2016

Добрата реколта от пшеница и ориз вероятно ще доведе до рекорден спад на цените

Благоприятните перспективи се очаква да понижат цените до най-ниското равнище от шест години