24.05.2018

Добрата реколта от пшеница и ориз вероятно ще доведе до рекорден спад на цените

Благоприятните перспективи се очаква да понижат цените до най-ниското равнище от шест години

Още

Горещи