25.05.2018

Шведският министър по заетоста и интеграцията обеща подкрепа на страната ни в процеса на приобщаване на децата мигранти

35 хиляди непридружени деца мигранти са пристигнали миналата година в Швеция. Това е голямо предизвикателство, подчерта шведският министър по заетостта и интеграцията Илва Йохансон. Тя разговаря с министър Зорница Русинова и обеща подкрепа на страната ни в процеса на приобщаване на децата мигранти у нас:Нищо не е лесно в областта на интеграцията, но имаме опит от доста години насам. Според нашите проучвания непридружените деца могат по-лесно и по-бързо да се интегрират в обществото в сравнение с децата на бежанци, които идват с родителите си. Ние комбинираме социални и образователни услуги за децата в тийнейджърска възраст. Неправителствените организации помагат много в този процес. Предстоящите изменения на евродирективата за командироване са обсъдени на срещата. България има резерви по отношение на формирането на заплащането по веригата на доставчиците, коментира министър Зорница Русинова, и в контекста на проблема с българи, които стават жертва на измами в селското стопанство в скандинавската държава: Ситуацията и икономиката на България и Швеция са доста различни, затова считам, че балансираният диалог е изключително важен. Швеция също смята, че промените ще ограничат социалния дъмпинг и че трябва да се гарантират условията на труд за всички работници. Там обаче няма трудова инспекция и минимална заплата. Колективните трудови договори уреждат минималните стандарти, така че измененията трябва да гарантират, че всички ще подлежат на контрол от профсъюзите.

Още

Горещи