27.10.2016

Икономиката ни – все по-устойчива на външни шокове

Растат преките инвестиции у нас, отчитат от БНБ