28.10.2016

Първи сме в ЕС по привлечени инвестиции в аутсорсинга

Лукарски: България е добро място за правене на бизнес!