22.10.2016

Силван Готие: Някой е взел „Монтюпе” под прицел

Производителят на автомобилни части категорично отрича да носи отговорност за замърсяване на въздуха и твърди, че спазва еконормите