24.05.2018

Ръст в събирането на местни данъци и такси

Община Враца отчита ръст от 1 360 883 лв. от събирането на местни данъци и такси за деветмесечието на 2016 г. Събраните приходи по местния бюджет от Дирекция „Местни данъци и такси” за периода от 01.01.2016 г. до 30.09.2016 г. са в размер на 7 464 141 лв. при 6 103 258 лв. за същия период на 2015 г. ...

Още

Горещи