24.10.2016

Бюлетината на предстоящите избори ще започва с номер 2

Записаният под номер 1 Светослав Витков отпадна от надпреварата