27.10.2016

Глобалното здраве се подобрява

Очакваната продължителност на живота се увеличава