28.05.2018

Кунева нареди проверки в университети

Министърът на образованието и науката Меглена Кунева разпореди извършването на тематични проверки по прилагането и спазването на нормативната уредба на висшето образование, в частност на Закона за развитие на академичния състав. Според закона Министерството осъществява контрол върху процедурите за придобиване на научна степен и заемането на академични длъжности. Първите две проверки ще бъдат извършени в Медицинския университет-София и Техническия университет-Варна, като впоследствие ще бъдат и...

Още

Горещи