27.05.2018

През изминалата година Apple е лидер по неплатени данъци в размер на $65 милиарда

Apple многократно бе обвинявана, че не заплаща пълния размер на данъците си. Да си припомним, че Еврокомисията от няколко години разследва ситуацията с Ирландия, в която сумата на неплатените данъци достигна $13 милиарда, като в нея не са включени наказателните лихви по закъснялото плащане. Но всичк...

Още

Горещи