26.10.2016

Община Дупница обяви конкурс за директор на общинската болница

Община Дупница обяви конкурс за директор на МБАЛ „Св. Иван Рилски". Той ще се проведе на 14.11.2016 г., от 11.00 ч. в Кръглата зала, в сградата на Община Дупница. Комисията, която ще организира и проведе конкурса е 5-членна и е в състав - председател е Андрей Марков, секретар: Йонко Гергов, членове д-р Пламен Цеков, д-р Виолета Бельовска и представител на РЗИ. Изисквания към кандидатите са да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образо...

Още

Община Дупница с проект за Дневен център за възрастни хора с увреждания

За разкриване на Дневен център за възрастни хора с увреждания смята да кандидатства община Дупница. Идеята е Центъра да бъде разположен в помещения, които са публична общинска собственост и се намират на 4-ти етаж в сградата на бившата поликлиника. Предвижда се капацитета да бъде 30 потребители.Към настоящия момент в Дупница няма изграден подобен център, а има такава необходимост се казва в мотивите на предложението. Размерът на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение е от 80 000 лв. до 391 166 лв., като се финансират до 100...

Определиха честотата на сметоизвозване в община Дупница за 2017 г.

Със своя заповед, кметът на Община Дупница инж. Методи Чимев определи границите на районите и вида на предлаганите услуги за третиране на твърди битови отпадъци за периода 01.01.2017г. - 31.12.2017 година. Ще бъде организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци - за имотите, намиращи се в регулационните и извън регулационни граници, на териториите на които са разположени съдове за събиране на битов отпадък, на следните населени места: гр. Дупница и селата - Бистрица, Самораново, Яхиново, Крайници, Червен брег, Джерман, Пиперево, ...

Фирма „Меридиан" ЕООД ще извършва зимното почистване в община Дупница

Фирма „Меридиан" ЕООД ще извършва зимното почистване на територията на община Дупница. Това бе единственият кандидат в поръчката за снегопочистване и снегосъбиране на обща прогнозна стойност 135 496 лв. Комисия, с председател зам.кметът Крум Милев отвори ценовите оферти на участника на открито заседание за обособените три позиции - 78 км. улична мрежа в град Дупница, общински пътища - 85 км. и за републиканската пътна мрежа в чертите на общината. Договорът е със срок до април следващата година. Предложените цени на 1 км за снегопочистване в две...

Подвижна избирателна секция ще има на територията на община Дупница

Със своя заповед кмета на община Дупница разпореди образуването на подвижна избирателна секция на територията на община Дупница за гласуване на избиратели с подвижна избирателна кутия за изборите за президент и вицепрезидент, и Национален референдум. Избирателната секция ще бъде с номер 75 в Спортната зала, но се дава възможност подалите заявления да гласуват в домовете си. Такава секция се образува при подадени повече от 10 заявления от граждани. За 21 октомври са насрочени консултациите между парламентарно представените партии за разпределени...

Две нови предложения за депото за отпадъци в община Дупница

Две предложения са постъпили в деловодството на община Дупница за допълнителни терени, за изграждане на депо за битови отпадъци. Срокът за предложения изтече в петък. Предложенията са от името на сдружение "Бъдеще за Джерман". Единият терен е зад този, който се обсъждаше досега, на границата на с. Грамаде, а вторият терен над жк Бистрица. Експертната група, която ще направи ще бъде 6-членна, като групите в ОбС ще предложат специалисти. Условието е все пак да са работили по подобни проекти. Партиите ще трябва да предложат строителни инженери - щ...

Община Дупница обяви конкурси за директор на две детски градини в общината

Община Дупница обяви конкурси за директор на две детски градини в общината. Вакантните позиции са за ръководител на ДГ "Таушаница" и на ДГ "Детелина", където директорите са временно изпълняващи и не са заели позицията след конкурс. Документите на кандидатите се приемат до 14-и ноември тази година, като едно от условията е да имат поне 5 години учителски трудов стаж. Освен задължителните документи, те трябва да подготвят и стратегия от 5 страници на тема „Развитие на детската градина за период от 5 години". Самият избор ще премине в два етапа - ...