21.05.2018

125 години от рождението на проф. Любомир Владикин

Изтъкнат конституционалист, талантлив писател, забележителен политически мислител, проф. Любомир Владикин оставя трайна следа в българската културна история. Един от най-видните представители на българската интелигенция между двете световни войни, той дава своя изключи

Още

Горещи