25.10.2016

Министър Лукарски: България е първа в Европа по привлечени чуждестранни инвестиции

  “Според годишната класация на Business Process Outsourcing and Shared Service Location Index 2015 България е на трето място в света по привлечени преки чуждестранни инвестиции в аутсорсинг сектора и на първо място сред страните в Европа". Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски при откриването на годишната конференция на лидерите на Европейската аутсорсинг асоциация, съобщиха от Министерството на икономиката. Министър Лукарски посочи, че страната ни успешно се развива като перспективна дестинация за инвестиции в ИТ и аутсорсинг индустрията. "Секторът на информационните и комуникационните технологии и този на аутсорсинг и бизнес услугите са сред основните двигатели за разкриване на нови работни места в страната, като в края на 2015 г. техният брой е над 42 000", каза още той, пише БГНЕС. Лукарски изтъкна, че Европейската аутсорсинг асоциация неслучайно е избрала именно София, за да постави началото на инициативата за въвеждане на Световен стандарт за аутсорсинг индустрията. Той допълни, че това е доказателство за успешното развитие на сектора в България и заслужено признание за страната ни, която през 2015 г. беше обявена за аутсорсинг дестинация на годината. „Това е начинание, което ще осигури положителен растеж на индустрията в глобален мащаб и ще повиши репутацията на сектора чрез въвеждането на стандартизирани квалификационни програми във всеки етап на предоставянето на аутсорсинг услугите“, допълни Лукарски. По думите му стандартът ще подобри ефективността и стойността на услугите, както за доставчиците, така и за клиентите на аутсорсинга и ще допринесе за подобряване на професионализма в този сектор. Към инициативата, стартирана в България, се присъединяват и Русия, Китай, Испания, САЩ, Южна Африка, Египет, Албания и Полша. „Един от основните ни приоритети е да създадем предпоставки за развитие на страната като център на високотехнологични производства и услуги, отговаряйки на изискванията на потенциалните инвеститори за инвестиционен климат“, подчерта министър Лукарски. “България е добро място за правене на бизнес, държава с много икономически предимства, която има какво да предложи на чуждестранните компании”, увери той чуждестранните гости. Икономическият министър посочи, че политиката на България е фокусирана именно върху насърчаване на инвестициите и иновациите като основни фактори за повишаване конкурентоспособността на българската икономика, в перспективни и експортно ориентирани отрасли и услуги с висока добавена стойност. Той добави, че пример за това са промишлеността и ИТ услугите, които генерират 90% от износа и могат да осигурят дългосрочен икономически растеж. По негови думи предимствата на ИТ и аутсорсинг сектора вече са убедили редица световни компании да изберат страната ни за своята дейност – Майкрософт, СИСКО, HP, IBM, Luxoft, VMware, К60, Еxperian и Telerik. Лукарски предупреди, че навлизането на големи международни компании на българския пазар води и до увеличаване на недостига на висококвалифицирани кадри. "За аутсорсинг отрасъла в България най-сериозен риск в средносрочен план представлява наличието на квалифицирана работна ръка. Дуалното обучение е начинът за излизане от тази криза на пазара на труда", беше категоричен той. Като допълни, че съвместно с Швейцария са реализирани и осъществени няколко проекта по прилагане на дуалната система на професионално обучение в България. Министър Лукарски изтъкна, че за насърчаване на развитието на високотехнологични предприятия активно се работи за изграждане на индустриални зони, които се оперират от държавната Национална компания индустриални зони, както и технологични паркове, какъвто е „София Тех Парк". 

Още

Лидери сме по привлечени чуждестранни инвестиции в аутсорсинг сектора

 България е лидер по привлечени чуждестранни инвестиции в аутсорсинг сектора. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски при откриването на годишната конференция на лидерите на Европейската аутсорсинг асоциация. “Според годишната класация на Business Process Outsourcing and Shared Service Location Index 2015 България е на трето място в света по привлечени преки чуждестранни инвестиции в аутсорсинг сектора и на първо място сред страните в Европа", поясни Лукарски. По думите му страната ни успешно се развива като перспективна дестинация за инвестиции в ИТ и аутсорсинг индустрията. "Секторът на информационните и комуникационните технологии и този на аутсорсинг и бизнес услугите са сред основните двигатели за разкриване на нови работни места в страната, като в края на 2015 г. техният брой е над 42 хил.", каза още той. Според него един от основните приоритети на правителството е да се създадат предпоставки за развитие на страната като център на високотехнологични производства и услуги, отговаряйки на изискванията на потенциалните инвеститори за инвестиционен климат“. Също така министър Лукарски увери чуждестранните гости, че “България е добро място за правене на бизнес, държава с много икономически предимства, която има какво да предложи на чуждестранните компании” Той добави, че пример за това са промишлеността и ИТ услугите, които генерират 90% от износа и могат да осигурят дългосрочен икономически растеж. По време на конференцията президентът Росен Плевнелиев каза, че в аутсорсинг индустрията у нас работят 364 компании. „Преди 10 години се брояха на пръстите на едната ръка“, бе категоричен държавният глава. Той допълни още, че се очаква до 2020 г. броят на заетите в този сектор да достигне 64 хил. човека.

Губернаторът на Арканзас с покана към българския бизнес

  Министърът на икономиката Божидар Лукарски се срещна с губернатора на щата Арканзас Ейса Хътчинсън в края на посещението си в щата, съобщиха от БГНЕС. Губернатор Хътчинсън прояви интерес към настоящото икономическо развитие на България и даде висока оценка на постигнато от България като макроикономическа рамки, инвестиционна и бизнес среда, данъчен режим, ниски нива на безработицата. Губернаторът подчерта ускореното развитие на щата Арканзас в последните години, като в резултат през изминалата 2015 г. е налице много добро изпълнение на бюджета на щата. Като водещи сектори очерта търговията на едро и дребно, дърводобива, транспорта, енергетиката и туризма. Той изрази желание да се реализира присъствие на български фирми в щата и готовността си да подкрепи реализирането на конкретни проекти между компании от двете страни. Представителите на администрацията на Арканзас информираха и за разкриването на представителство на щата на територията на ЕС в Берлин, което ще подпомага развитието на конкретни инициативи със страните от ЕС. Изразено беше желание за установяване на контакти на офиса и с българските институции и организации на бизнеса. В хода на разговорите относно развитието на потенциални търговски и инвестиционни проекти, губернаторът прояви силен интерес към възможностите за популяризиране на българско кисело мляко, млечни продукти и вина. Изрази готовност да подкрепи работата на енергийните компании от щата, които имат интерес за износ на втечнен газ за Европа. Лукарски отправи покана към губернатор Хътчинсън за посещение в България заедно с бизнес делегация от щата. Губернаторът потвърди планирането през следващата година посещение на няколко европейски страни и възможността на база на настоящите разговори да обсъди и посещение с делегация в България. Възможностите за България и щата Арканзас са отлични, заяви в заключение губернатор Хътчинсън. В края на работното си посещение в САЩ Лукарски се срещна във Вашингтон с американски компании членове на Американско-Централноевропейската бизнес асоциация (ACEBA). На срещата присъстваха компании от секторите правни и консултантски услуги, спедиторски и транспортни услуги, фармация, здравеопазване, застраховане, хранително-вкусова промишленост и др. Присъстващите проявиха интерес към актуалното развитие на страната ни и очертаха значението на фактори като политическата и финансовата стабилност, данъчното и инвестиционно законодателство, оперативните разходи и бизнес среда като важни за американските компании. Министър Лукарски информира представителите на бизнеса за постигнатото по отношение на икономическа стабилност, за прилаганото в страната ни инвестиционно законодателство и мерки в подкрепа на инвеститорите, както и за предимствата на страната ни като инвестиционна дестинация и благоприятните условия за бизнес. Лукарски посочи, че много от американските компании могат да намерят мястото си за бизнес развитие и инвестиции именно в България, не толкова заради българския пазар, който е относително малък, на поради близостта до пазарите на ЕС, страните от Близкия Изток, Северна Африка, Средна Азия и ОНД. Някои от присъстващите компании като Amgen, Metlife и Textron споделиха добрия опит от вече установения си бизнес в България. Основните въпроси от страна на участниците бяха свързани с разясняване на данъчния режим, предвид на силно атрактивните и ниски данъчни ставки, прилагани от страната ни, плановете за влизане в Еврозоната, очаквания от България ефект от Брекзит и подкрепа за подхода, необходимостта от развитие на отношенията и контактите и на ниво малък и среден бизнес. Асоциацията декларира желанието си да организира кръгла маса с участието на балгарски компании и с членовете си в гр. Чикаго. Американско-Централноевропейската Бизнес Асоциация е организация с нестопанска цел, фокусирана върху създаването на платформа за диалог между лидери на американски компании и представители на правителствата на 14 държави от Централна Европа, включвайки страни от Балтийския регион и част от Балканите, а именно: Австрия, България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Литва, Латвия, Молдова, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения. Едната от основните цели на асоциацията е да осигури на компании, базирани в САЩ, широк обхват на комуникация с държавните структури от гореспоменатите пазари с оглед на получаването на необходимата подкрепа за реализация на бизнес инициативи. Организацията е партньор за организиране на бизнес срещи и кръгли маси с гостуващите в САЩ президенти, министър-председатели и членове на правителствата от 14–те страни от Централна Европа. В момента президент на асоциацията е Ерик Стюарт, който е партньор във вашингтонската фирма Williams & Jensen, PLLC. Сред компаниите учредители са: Amgen, Archer Daniels Midland, Exelon Nuclear Partners, Johnson & Johnson, Lilly, Lockheed Martin, MetLife, Pfizer, PMI, и Raytheon. 

Как се управлява летище Стара Загора?

Темата за бъдещето на летище Стара Загора, на което през 2007 г. е отнет лиценза за експлоатационна годност, не е преставала да бъде обект на медиен интерес. В края на парламентарната сесия летището стана обект и на парламентарен контрол по повод фрапиращия факт, че общият персонал на сто процентовото държавно акционерно дружество е от 4 души, а го управлява борд от петима директори. Летище Стара Загора днес не се използва – нито от военната, нито от гражданската авиация. На неговите писти обаче се провежда всяка година изложение на селскостопанска техника, за което организаторите плащат наем от няколко десетки хиляди лева. Основната дейност летището е продажба на билети в Стара Загора, Хасково и Ямбол за авиолинии от цял свят. Затова са назначени три служителки. Дружеството има и един счетоводител и борд на директорите от петима души, единият от тях е изпълнителен директор, като той единствен разбира от авиация, защото е бивш пилот. Този факт даде повод на опозицията в лицето на старозагорския депутат от "Коалиция за България" Георги Гьоков, който отправи парламентарно питане към министър Лукарски - принципал на летището: Това ли е политиката Ви по отношение на управлението на държавните дружества от системата на Министерство на икономиката - да ги ползвате за партийни назначения? Изпълнителният директор на летището Митко Георгиев и председателят на борда Тончо Тонев отказаха да говорят за състоянието на дружеството и за неговото бъдеще. Няколко години местната власт търси инвеститори за превръщането на летище Стара Загора в авиационен логистичен хъб на Европа, дори кметът на града и един от неговите заместници пътуват с тази цел до Лондон без никакъв заявен интерес от страна на потенциални инвеститори оттам. Екип от Центъра за икономически стратегии и конкурентно способност създава бизнес проект за най-голямото карго летище на Балканите, което ще обслужва логистичният хъб. Проектът е направен безплатно и на базата на анализа на бизнес интереса към подобен тип летища. На Балканите подобно има само в Истанбул. Ако беше реализирано, твърди един от авторите на проекта, старозагорското летище би било значително по-атрактивно от турското, защото тук компаниите, които превозват стоки щяха да плащат еднократни митнически такси, а не двойни, както сега. При извънредна необходимост летището би могло да приема и най-големите военни самолети. За реализацията на проекта са извършени необходимите икономически, геодезически и всякакъв друг вид проучвания.  А инвеститорски интерес към онзи момент проявяват държави като Китай, Южна Корея, Индия, Индонезия, Катар и Казахстан. Защото Стара Загора е с добър климат и малко дни в годината, които не позволяват кацане на самолети,  а летището е в близост до магистрала "Тракия" и ускорената ж.п линия "София – Бургас", които позволяват бързи връзки по суша и море на стоките. За да бъде улеснено отдаването на летището на концесия е създадена и Държавна консолидационна компания, в която влиза и още едно държавно дружество. А английският архитект сър Норман Фостър е готов да направи проект за строителството на бъдещия хъб за една година.  До ден днешен обаче инвеститори не идват. Най-вероятната причина е изпускането на подходящия момент и промяната на геополитическата обстановка в последните години. Днес правителството има намерение да създаде на територията на летището индустриално-икономическа зона. И затова прави 5-членен борд на директорите, на който възлага надежда да намери инвеститори. Пред "Хоризонт" председателят на борда Тончо Тонев заяви обаче, че търсенето на инвеститори е работа на икономическото министерство. А те се занимавали с текущите задачи. Още за разследването на Венелина Попова чуйте от звуковия файл.

Японска фирма вдига трети завод за авточасти у нас

  Министър Лукарски: Това е силно послание за предимствата на България Голяма японска фирма за производство на автомобилни компоненти започна строителството на трети свой завод, съобщиха от министерството на икономиката. Изграждането на трети високотехнологичен завод на японския автомобилен концерн у нас е положителна референция за други утвърдени международни компании. Това затвърждава доверието на инвеститора в стабилността и предвидимостта на бизнес средата, която България предлага“. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на официална церемония по първа копка на третия поред завод за асемблиране на кабелни инсталации за автомобили у нас на японския гигант. Инвестицията е в размер на 50 млн. евро и ще бъде реализирана в община Димитровград и се очаква да разкрие над 3000 работни места. На събитието присъстваха заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, областният управител на област Хасково Станислав Дечев, кметът на Димитровград Иво Димов, изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции Стамен Янев и представители от висшето ръководство на инвеститора. По думите на министър Лукарски страната ни става все по-привлекателна за иновативни и високотехнологични производства. Привличането именно на такива производства, създаващи висока добавена стойност са приоритет в провежданата от правителството политика. „Изборът на място за инвестицията направихме благодарение не само на съдействието, което получихме от местната власт, но и на развитата инфраструктура и човешкия капитал“, каза главният оперативен директор и член на Борда на директорите на „Язаки Европа“ Уран Заман. По негово мнение в региона на Димитровград има сериозни традиции в производството, както и добре подготвени кадри. Г-жа Рома Будриене, управител на „Язаки България”, изказа благодарност към екипа на Българска агенция за инвестиции за оказаното съдействие при реализиране плановете на компанията у нас. Тя допълни, че заводът на Язаки в Димитровград ще е най-големият в България, а след като заработи, компанията ще има над 8000 служителя у нас. Клаус Щеркер, ръководител на Бизнес единица в „Язаки Европа“, отбеляза, че в момента тече процес по набиране на кадри, като изискванията са изключително високи, защото новият завод ще изпълнява поръчки за Мерцедес Бенц. Кметът на Димитровград Иво Димов заяви, че катализатор за привличане на инвестицията на Язаки България е изграждането на магистралата. По негови думи предстои реализирането на още две инвестиции в заводи в Димитровград. Заместник министър-председателят Дончев от своя страна подчерта, че такива инвестиции се случват, когато се влагат сериозни усилия в подобряване на условията за бизнес и ще предстои още много работа. „Не е далеч моментът, когато в България ще се произвеждат цели автомобили“, завърши той. „Язаки България“ е 100% собственост на японската Yazaki Corporation – глобален лидер в производството на автомобилни компоненти и оборудване, климатици и различни продукти свързани с екологията. Дейността на фирмата в България датира от 2006 г. и е свързана с производство на автомобилни кабелни инсталации, а основните клиенти са автомобилните производители Рено и Форд. С двата си завода в Ямбол и Сливен, „Язаки България“ ЕООД е един от най-големите работодатели в Югоизточна България, като през 2016 г. служителите на фирмата са близо 5000.

Владимир Путин: Европа остава основен партньор на Русия

Европа остава основен партньор на Русия, обяви президентът на страната Владимир Путин по време участието си на провеждащия се в Санкт Петербург икономически форум. България има желание да изгради търговски дом в северната столица на Русия, стана ясно след разговорите между министъра на икономиката Божидар Лукарски и заместник-министъра на икономиката на Русия Алексей Ткачов. Владимир Путин очерта новите икономически реалности, в които се намира страната му, и проблемите свързани с това. Пред участниците в икономическия форума той посочи, че отношенията на Русия с Европа са важни, и че ЕС остава основен партньор за Москва, подчертавайки следното: Русия не беше инициаторът на днешния колапс, на объркването и проблемите, както и на въвеждането на санкции. Всички наши действия бяха и си остават изключително ответни. Все пак ние не сме злопаметни и сме готови да подадем ръка на нашите европейски партньори. Това обаче безусловно не може да бъде "игра на една врата".Пред Санктпетербургския форум Путин идеята си за проекта „Голяма  Евразия“ в които освен Евразийския икономически съюз, влизат страните от ОНД, а интерес проявяват още Индия, Китай и Иран. Владимир Путин участва в един панел заедно с италианският премиер Матео Ренци и казахстанския президент Нурсултан Назарбаев.  Висока оценка на форума в Санкт Петербург даде пред БНР министърът на икономиката ни Божидар Лукарски, които проведе редица двустранни срещи. Според него отношенията между Москва и Брюксел се развиват в посока на сближаване на икономиките, коментира още той. Усеща се разведряване на отношенията между ЕС и Русия в икономически план. Ето как министър Лукарски коментира намеренията за развитие на отношенията с останалите региони в Русия и насърчаването на контактите между българските и руските малки и средни предприятия:Всъщност, и ако трябва да бъда откровен, разбира се, не бих казал, че това е някаква огромна новина, но напредъкът, който сме си поставили за цел с руската страна, е развитие на регионалните взаимоотношения в икономически план и на регионалното коопериране, защото до този момент България на институционално ниво има подписано споразумение и взаимоотношения единствено с Централния федерален район, т.е. Москва, а нашата идея е развитието на регионалните взаимоотношения, както и кооперирането между малките и средни предприятия в България и малките и средни предприятия в Русия.Министър Лукарски предложи да бъде създаден български търговски дом в Санкт Петербург, както и да се открие български логистичен център на площадката на най-големия продоволствен център в Русия. На срещата с Алексей Лихачов, първи заместник-министър на икономическото развитие бяха обсъдени и възможностите за увеличаване на руските инвестиции в България. През първото тримесечие на 2016 г. инвестициите възлизат на 15,5 млн. евро, като Руската федерация е на едва 8 място по преки чужди инвестиции в България за периода. Беше повдигнат и въпросът за сътрудничеството между малките и средните предприятия на двете държави. "Малките и средните предприятия играят важна роля за развитието икономическите отношения на двете държави, подкрепяме двустранното сътрудничество между тях", подчерта още Божидар Лукарски.

Лукарски: Петербургският форум е добро място за допирни точки между икономиките на ЕС и Русия

Президентите на Русия и Казахстан Владимир Путин и Нурсултан Назърбаев и премиерът на Италия Матео Ренци ще говорят за новите икономически реалности по време на Петербургския икономически форум. Предстоящата реч на Путин предизвиква голям интерес на форума, в които участват повече от 10 000 чуждестранни представители, между които настоящи и бивши политици, бизнесмени от Европа и Азия, които търсят възможност да затвърдят и разширят бизнес присъствието си в Русия. Руският президент ще говори с италианския премиер Матео Ренци, чиято страна е партньор на събитието. Заедно с тях участие ще вземе и президентът на Казакстан Нурсултан Назърбаев. Те ще говорят за новините икономически реалности, евфемизъм, с който в Русия описват периода на санкции от страна на ЕС и САЩ след анексията на Крим и подкрепата за проруските сепаратисти в Източна Украйна. Владимир Путин разговоря с председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, за отношенията между Москва и Брюксел. Основна тема обаче не бяха санкциите, както се очакваше, а отношенията след тяхното сваляне, каквито са настроенията в Русия. България е представена от министъра на икономиката Божидар Лукарски и министъра на земеделието и храните Десислава Танева. Отношенията между Москва и Брюксел се развиват в посока на сближаване на икономиките, коментира за "Хоризонт" министър Лукарски след речта на председателя на Комисията: Това е юбилеен форум – доста добро място за допирни точки между икономиките на Европейския съюз и Русия. Усеща се едно разведряване, поне в икономически план, на климата по отношение оста ЕС-Русия.Подробности и коментар от кореспондента ни в Русия Николай Кръстев, както и цялото интервю с министър Божидар Лукарски, чуйте от звуковия файл.