24.10.2016

Норвегия ще се възползва още повече от държавния си фонд през 2017 г.

Правителството се опитва да защити икономиката си срещу срива на петролната индустрия в страната