24.10.2016

1030 дка залесява тази есен ЮЗДП

Нови 1030 декара ще бъдат залесени тази есен на територията на Югозападното държавно предприятие. През пролетната кампания бяха засадени над 3000 декара, с което общата площ на новите насаждения до края на годината се очертава да достигне повече от 4000 декара. Над 43 500 тополови фиданки, отгледани в горските разсадници на предприятието, са подготвени за есенната кампания. По-големите залесявания са в районите на горските стопанства в Сандански, Гоце Делчев, Петрич и София. „Върху 130 декара в района на Кресна предвиждаме залесяване с дъбови с...

Още

ЮЗДП с нови 8 пожарни автомобила ще се бори с огнените стихии

С нови 8 специализирани противопожарни автомобила, оборудвани за първоначална атака срещу пожари в горски територии, разполага вече Югозападното държавно предприятие. На 31 август - сряда, от 11.20 часа, на паркинга на парк „Бачиново" край Благоевград ще бъде представена част от новата техника. По-рано през деня ЮЗДП организира обучение на екипите от териториалните поделения, където ще бъдат разпределени противопожарните коли. Това са държавните горски стопанства в Пирдоп, Етрополе, Елин Пелин, Белово, Невестино, Разлог, Якоруда и Първомай. На ...

Банско предаде общинските гори за управление на ЮЗДП

На своето редовно заседание Общински съвет Банско взе решение за прехвърляне на управлението на общинските горски фондове на Югозападното държавно предприятие - гр. Благоевград. С решението си съветниците целят оптимизиране на охраната и разпореждането с горските масиви и добиваната от тях дървесина. Съветниците одобриха мостово финансиране за реализацията на втора фаза на проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ".Кредитната линия ще позволи навременно обслужване на извършваните дейно...

Кадрови промени в две поделения на ЮЗДП

От днес „ДГС Петрич" е с нов директор. Това е инж. Стоян Дъгалов, който досега оглавяваше съседното горско стопанство в Първомай, а преди това беше зам.-директор в Петрич. Договорът за управление на досегашния директор инж. Росен Баев е прекратен поради пропуски при изпълнение на служебните му задължения. Инж. Атанас Диманков от днес поема управлението на ТП „ДГС Първомай". ...

ЮЗДП осигурява места за къмпингуване в горите

От този летен сезон Югозападното държавно предприятие дава възможност на любителите на почивката сред природата да разположат палатки и каравани на специално обособени места за къмпингуване в горски територии. Тази стъпка е част от политиката на Министерството на земеделието и храните за предоставяне на минимални условия за туристите, които избират този начин на почивка, и е само началото на продължителен процес за определяне на нови зони за къмпингуване. Местата, подходящи за този вид туризъм, са в районите на три териториални поделения на ЮЗД...

Отборът на ЮЗДП зае второ място в национално състезание за секачи

Представителите на Югозападното държавно предприятие заеха второ място в отборното класиране на националното състезание за дървосекачи, провело се на 15-16 юни в Учебно-опитното горско стопанство в м. Юндола. Кристиян Литов от ТП "Държавно ловно стопанство Дикчан" и Емил Чучуков от ТП „Държавно горско стопанство Самоков”, които се състезаваха за ЮЗДП, показаха много добри умения и качества в подготовката на бензинов моторен трион за работа – монтаж на верига, комбинирано и прецизно рязане, поваляне и кастрене на дърво. Двамата мериха сили с още...

ЮЗДП предотврати кражба на над 70 куб. м строителна дървесина

Над 70 кубически метра едра строителна дървесина от бял бор и бук е задържана от служители на ТП „ДГС Симитли” на Югозападното държавно предприятие. Дървесината е добита незаконно в държавна горска територия, стопанисвана от поделението, въз основа на издадено позволително за сеч в съседна недържавна гора. Позволителното е № 0305282 и е издадено на 31.05.2016 г. Вчера, при обход на района, служители на стопанството разкриват незаконна сеч на 40 елитни дървета в държавни горски територии. 26 от дърветата са бялборови, а 14 – букови. Всички са ма...