28.10.2016

Европейска агенция ще пази границите на ЕС

Ще разполага с 400 служители от различни държави от ЕС