24.10.2016

Продължителността на човешкия живот вероятно е достигнала своя предел

Продължителността на човешкия живот вероятно е достигнала своя предел