28.10.2016

Полша се отказа от спорния закон за абортите

След масов протест управляващата партия оттегли подкрепата си от предложението