22.10.2016

Как се усвояват милиони държавни пари

Цената на един тест за бруцелоза е в пъти по-голяма от пазарната