26.10.2016

Българската икономика става все по-устойчива на външни финансови шокове

За шест години нетната международна инвестиционна позиция на страната се подобри с 9,89 млрд. евро