25.05.2018

Кунева разпореди проверка на варненски университет

Министърът на образованието и науката Меглена Кунева разпореди извършването на тематични проверки по прилагането и спазването на нормативната уредба на висшето образование при процедурите за придобиване на научна степен и заемането на академични длъжности Първите две проверки ще се проведат в Медицинския университет - София и Техническия университет – Варна, като впоследствие ще бъдат извършени такива и в други висши училища в страната. Обект на проверките ще бъдат както откритите и неприключили процедури, така и за приключилите от началото на ...

Още

Горещи