26.05.2018

Учителите ни сред най-старите в Европа

В началните училища мъжете се броят на пръсти Близо половината от преподавателите у нас са над 50 г. От години се говори, че учителското съсловие е едно от най-застаряващите, че младите хора рядко избират това поприще заради ниското заплащане, че професията е силно феминизирана. Според данни на Евростат, публикувани по повод вчерашния Световен ден на учителя, българските преподаватели са сред най-застаряващите в ЕС. Данните на европейската статистическа агенция обхващат учителите над 50-годишн...

Още

Горещи