21.05.2018

Монтираха климатици в Дома за слепи хора на Кенана

Община Хасково изпълни договор за безвъзмездна финансова помощ „Подобряване качеството на живот в Дом за възрастни хора със сетивни нарушения на „Кенана”, финансиран със средства от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика. Основната цел на проекта, който е на стойност 20 418 лв., беше повишаването качеството на предлаганите услуги в дома и подобряване условията за живот на 30 души обитаващи дома. Вече са монтирани 9 климатични инсталации, с което ще се реализират икономии на средства от ...

Още

Горещи