24.10.2016

Амбулаторен лист вместо бележка в училище. А лекарската тайна?

Документът съдържа конфиденциална информация, скочиха лекари