26.05.2018

НАП: Важно за здравноосигурителните вноски!

Осигурителните вноски по Закона за здравно осигуряване (ЗЗО) се внасят ежемесечно по банковата сметка за здравноосигурителни вноски. При наличие на няколко публични задължения самоосигуряващите се лица могат да заявят кои задължения за осигурителни вноски по този закон погасяват като попълнят и подадат „Заявление по чл.2а от Наредба Н-8 от 2005 г." Заявлението се подава в съответния офис на НАП на хартиен носител преди внасяне на сумите, с които се погасяват задълженията. Единствено в случай на подадено такова заявление преди внасянето на тези ...

Още

Горещи