26.10.2016

Банките не са твърде големи, за да фалират, а твърде слаби, за да оцелеят

Според нов доклад на МВФ са нужни фундаментални промени както в бизнес моделите на банките, така и в структурата на системата